Turvapuhelu Suomi Oy

Turvapuhelu Suomi Oy on kahden yrittäjäperheen omistama yhtiö, Markku Virtasen sekä Tarja ja Hannu Harjun perheiden.

Yhtiö on kehittänyt uudenlaisen palvelun tuomaan turvallisuutta ja myös turvallisuuden ja välittämisen tunnetta sekä yksin asuville vanhuksille että heidän läheisilleen. Automaattinen puhelujärjestelmä pitää huolta siitä, että yksin asuva muistaa tarvitsemansa asiat oikeisiin aikoihin (esim. lääkkeensä) ja siitä, että jos hän jostain syystä yllättäen onkin kykenemätön vastaamaan puheluihin, tästä ilmoitetaan sovitulle taholle.

Turvapuhelu Palvelu on otettu testiasiakkaiden käyttöön kesäkuussa 2023 ja se avataan kaikille asiakkaille kesän aikana.

Turvapuhelu Suomen omistajat ovat itse rahoittaneet usean vuoden kehitystyön eikä yrityksellä ole velkaa ulkopuolisille. Palveluun ollaan jatkokehittämässä versiota, joka kykenee uusilla tavoilla auttamaan myös julkista ja yksityistä hoitosektoria. Euroopan Unioni on päättänyt osarahoittaa tätä kehitystyötä sekä palvelun kansainvälistämistä Euroopan alueelle.

Omistajatahojen lisäksi yhtiöllä on tällä hetkellä kaksi työntekijää, minkä lisäksi se käyttää useita alihankkijoita.

Turvapuhelu Suomi toimii omistajatahojensa toimitiloissa. Tekniikka konesaleineen sijaitsee Keravalla entisessä Nokian teollisuuskiinteistössä. Taloushallinto ym. toimintoja on Lapuan Puistotiellä sijaitsevassa Mediatalossa. Muuten työskennellään siellä, missä tekijät milloinkin ovat liikkeellä, kuten nykyisenä it-aikana paljolti tehdään.

Yhtiön y-tunnus on 3273090-5. Posti- ja laskutusosoite on Mediatalo, Puistotie 2, 62100 Lapua.

Turvapuhelu -palvelu sosiaalisessa mediassa

""