Turvapuhelu Palvelu ja perinteinen turvapuhelin yhdessä

Turvapuhelu Palvelu toimii ilman hoivattavan omaa osallistumista ja myös silloin, kun hoivattava on ymmärtämätön avuntarpeestaan tai toimintakyvytön. Varsinkin muistisairaalle Turvapuhelu on kätevä palvelu, sillä se myös muistuttaa häntä päivittäisistä tärkeistä asioista, vaikkapa lääkkeiden ottamisesta ja monesta muusta tärkeästä asiasta. Turvapuhelu Palvelu tarvitsee käyttäjältä vain tavallisen puhelimen eikä vaadi häneltä muuta laiteosaamista. Se ei vaadi myöskään sitä, että käyttäjä muistaa ja jaksaa pitää laitteita aina saatavillaan. Niin ikään Turvapuhelu toimii juuri silloinkin, jos käyttäjä ei itse kykene toimimaan. Puhelinnumero, johon avuntarpeesta ilmoitetaan, on helppo vaihtaa kulloisenkin tilanteen mukaan.

Turvapuhelin sen sijaan on periaatteessa kokonainen erillinen järjestelmä, johon pitää ostaa laite, puhelinranneke, kaulaan ripustettava puhelinpainike tai erillinen hätäpainikkeella varustettu turvapuhelin sekä näihin liittyvät erilaiset lisäosat ja lisäpalvelut. Useimmat turvapuhelinjärjestelmät eivät toimi muualla kuin käyttäjän kotona, sillä ne tarvitsevat erillisen tukiaseman toimiakseen. Turvapuhelin voi ottaa yhteyden vain yhteen puhelinnumeroon, joka siihen on määritetty. Avuntarpeen hetkellä käyttäjällä on oltava turvapuhelin ulottuvillaan ja laitteet toimintakuntoisina. Hänen pitää myös ymmärtää olevansa avun tarpeessa ja kyetä toimimaan ja käyttämään laitteita. Turvapuhelin ei toimi silloin, kun käyttäjä on toimintakyvytön. Turvapuhelin ei myöskään muistuta esimerkiksi lääkkeiden ottamisesta, syömisestä, juomisesta, nukkumaan menemisestä, sähkölaitteiden sammuttamisesta jne. vaan on ainoastaan käyttäjän omatoimista avun hälyttämistä varten.

Turvapuhelu Palvelu ja turvapuhelin soveltuvat hieman erilaiseen tarpeeseen ja yhdessä käytettyinä täydentävät toisiaan erinomaisesti. Yhdessä ne antavat kattavasti turvaa sekä välittämisen ja turvallisuuden tunteen hoivattavalle ja tämän läheisille.

Turvapuhelu Palvelu on ilmainen ottaa käyttöön ja hyvin edullinen käytössä, vain pari euroa viikossa.

Kun turvapuhelin järjestelmineen otetaan käyttöön, se maksaa yleensä noin 90 – 600 euroa ja käytön hinta riippuu ostettavan palvelun tasosta, yleensä noin 0 – 300 euroa joka kuukausi.

""