Turvapuhelu Palvelu ja perinteinen turvaranneke yhdessä

Turvapuhelu Palvelu toimii ilman hoivattavan omaa osallistumista ja myös silloin, kun hoivattava on ymmärtämätön avuntarpeestaan tai toimintakyvytön. Varsinkin muistisairaalle Turvapuhelu on kätevä palvelu, sillä se myös muistuttaa häntä päivittäisistä tärkeistä asioista, vaikkapa lääkkeiden ottamisesta ja monesta muusta tärkeästä asiasta. Turvapuhelu Palvelu tarvitsee käyttäjältä vain tavallisen puhelimen eikä vaadi häneltä muuta laiteosaamista. Se ei vaadi myöskään sitä, että käyttäjä muistaa ja jaksaa pitää laitteita aina saatavillaan. Niin ikään Turvapuhelu toimii juuri silloinkin, jos käyttäjä ei itse kykene toimimaan. Puhelinnumero, johon avuntarpeesta ilmoitetaan, on helppo vaihtaa kulloisenkin tilanteen mukaan.

Turvaranneke sen sijaan perustuu käyttäjälle tulevaan järjestelmään, jossa hänelle ostetaan turvaranneke ranteeseen, turvapainike kaulaan ja niihin liittyvät lisäosat ja lisäpalvelut. Avuntarpeen hetkellä käyttäjällä on oltava laitteet päällään ja toimintakuntoisina. Hänen pitää myös ymmärtää olevansa avun tarpeessa ja kyetä toimimaan ja käyttämään laitteita. Turvaranneke ei toimi silloin, kun käyttäjä on toimintakyvytön. Turvaranneke ei myöskään muistuta esimerkiksi lääkkeiden ottamisesta, syömisestä, juomisesta, nukkumaan menemisestä, sähkölaitteiden virran pois kytkemisestä jne. vaan on ainoastaan käyttäjän omatoimista avun hälyttämistä varten. Joissain turvarannekkeissa on lisäpalveluna GPS-paikannusmahdollisuus. Markkinoilla on myös hintavia turvarannekkeita, joissa on rajallisia etäseurantamahdollisuuksia.

Turvapuhelu Palvelu ja turvaranneke soveltuvat hieman erilaiseen tarpeeseen ja yhdessä käytettyinä täydentävät toisiaan erinomaisesti. Yhdessä ne antavat kattavasti turvaa sekä välittämisen ja turvallisuuden tunteen hoivattavalle ja tämän läheisille.

Turvapuhelu Palvelu on ilmainen ottaa käyttöön ja hyvin edullinen käytössä, vain pari euroa viikossa.

Turvaranneke hinnoitellaan käyttöönottomaksulla, joka on yleensä noin 150 – 700 euroa ja käytön hinta riippuu ostettavan palvelun tasosta, yleensä noin 50 – 300 euroa joka kuukausi.

""